Contact

+49 621 156022-7

+49 621 156022-9

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Rechtsanwaltskanzlei İlknur Şenol-Baysu

C2 20

10777 Mannheim

Nordrhein-Westfalen

Zur Person :

 • 1966 in Heidelberg/ Deutschland geboren
 • Seit 1995 als Rechtsanwältin zugelassen
 • Fachanwältin für Migrationsrecht, Arbeitsrecht und Familienrecht

DAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN :

1. Einreise nach Deutschland

 • Wir beraten Sie, welche Möglichkeiten es für Sie gibt in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen.
 • Wir vertreten Sie vor dem deutschen Konsulat/ Botschaft, um ein Visum zu beantragen.
 • Wenn Ihr Visum abgelehnt wurde, vertreten wir Sie im weiteren Rechtsmittelverfahren
 • Sie möchten nach Deutschland einreisen, um:
  • zu arbeiten als Führungskraft oder leitender Angestellte
  • zu arbeiten als Hochschulabsolvent (Blue Card), z.B als Arzt, Ingenieur, Chemiker etc.
  • hier als Unternehmer tätig zu sein
  • eine GmbH zu gründen
  • zu arbeiten als Fachkraft (z.B. Krankenschwester, Altenpfleger, Elektriker, Chemiker etc.)
  • an einer Universität zu studieren
  • einen Deutsch-Sprachkurs zu machen
  • eine Ausbildung zu machen (z.B. als Optiker, Physiotherapeut/in etc.)
  • ihren ausländischen Berufsabschluss hier anerkennen zu lassen
  • zu arbeiten (Au pair, Koch, Künstler etc.)
  • eine Arbeit zu suchen als Akademiker oder Fachkraft
  • bei Ihrem Kind / Ehepartner etc. zu leben
  • um in Deutschland zu heiraten und dann zu bleiben
  • Urlaub zu machen (Tourist)
  • hier von Ihrer deutschen Rente zu leben
  • im Krankenhaus behandelt zu werden
 • Sie haben eine Aufenthaltserlaubnis in einem anderen EU Staat und wollen in Deutschland leben und arbeiten.
 • zu ihren Angehörigen ziehen, die Staatsangehörige eines Staates der EU sind und in Deutschland leben.

2. Aufenthaltserlaubnis in Deutschland beantragen

Sie leben schon in Deutschland und möchten

 • Ihre Aufenthaltserlaubnis verlängern, haben aber Probleme dabei
 • Sie haben sich von Ihrem Ehepartner getrennt und wollen eine Aufenthaltsverlängerung
 • Sie haben Ihr Studium/ Ausbildung abgebrochen und wollen Ihre Aufenthaltserlaubnis verlängern
 • Sie wollen Ihren Arbeitsgeber wechseln , und dafür eine Aufenthaltserlaubnis

3. Verfestigung

Sie wollen eine:

 • unbefristete Aufenthaltserlaubnis
  • Niederlassungserlaubnis
  • Daueraufenthaltserlaubnis
 • Einbürgerung
  • Deutsche Staatangehörigkeit
  • Doppelte Staatsangehörigkeit (Sie wollen eingebürgert werden ohne Ihre jetzige Staatsangehörigkeit zu verlieren).

ENGLISH

To person :

 • Born 1966 in Heidelberg / Germany
 • Registered since 1995 as a lawyer
 • Specialist lawyer for migration law, employment law and family law

THAT WE CAN DO FOR YOU:

1. Entry to Germany

 • We advise you on the options available to you in Germany to obtain a residence permit.
 • We represent you in front of the German consulate / embassy to apply for a visa.
 • If your visa has been rejected, we represent you in the further appeal
 • You want to enter Germany:
  • to work as a manager or executive
  • to work as a graduate (blue card) for example as a doctor, engineer, chemist etc
  • to work here as an entrepreneur
  • to found a GmbH
  • to work as a specialist (eg nurse, geriatric nurse, electrician, chemist etc.)
  • to study at a university
  • to make a German language course
  • to get an education (for example as optician, physiotherapist etc.)
  • to have your foreign vocational qualification recognized here
  • to work (au pair, cook, artist etc.)
  • to look for a job as an academic or specialist
  • to live with your child / spouse etc.
  • to marry in Germany and then to stay
  • for vacation (tourist)
  • to live here from your German pension
  • to be treated in the hospital
 • You have a residence permit in another EU country and you want to live and work in Germany.
 • move to their relatives who are EU citizens and live in Germany.

2. Apply for a residence permit in Germany

You already live in Germany and want to

 • Extend your residence permit, but have problems with it
 • You have separated from your spouse and want to a stay extension
 • You have canceled your studies / training and want to extend your residence permit
 • You want to change your employer and a residence permit

3. Consolidation

You want a

 • unlimited or permanent residence permit
 • naturalization
  • German citizenship
  • Dual citizenship (You want to be naturalized without losing your current nationality)

Türkisch

Kişi üzerine:

 • 1966'da Heidelberg / Almanya'da doğdu.
 • 1995 yılından beri avukat olarak kayıtlıdır.
 • Uzman avukat: Yabancilar hukuku  + iş hukuku + aile hukuku

SİZİN İÇİN HIZMETIMIZ:

1. Almanya'ya giriş

 • Oturma iznini alabilmeniz için Almanya'da size sunulan seçenekler konusunda öneride bulunuyoruz.
 • Vize başvurusu için sizi Alman konsolosluğu / elçiliği önünde temsil ediyoruz.
 • Vizeniz reddedildiyse, sizi bir sonraki temyizde temsil edebiliriz.
 • Almanya’ya girmek
  • yönetici veya yönetici olarak çalışmak
  • Universite mezunu olarak çalışmak (mavi kart)
  • örneğin doktor, mühendis, kimyager vb.
  • burada girişimci olarak çalışmak
  • bir GmbH ( Limited sirketi) kurmak 
  • uzman olarak çalışmak (örneğin hemşire, geriatrik hemşire, elektrikçi, kimyager vb.)
  • bir üniversitede okumak
  • Almanca dil kursu yapmak
  • bir eğitim almak (örneğin gözlükçü, fizyoterapist vb.)
  • yabancı mesleki nitelikleriniz burada tanınsın mı?
  • çalışmak (au pair ,, aşçı, sanatçı vb.)
  • Akademik veya uzman olarak iş aramak
  • Çocuğunuzla / eşinizle vb. birlikte yaşamak
  • Almanya'da evlenmek ve sonra kalmak
  • tatil (turist)
  • emekliki aylığınızdan burada yaşamak için
  • hastanede tedavi görmek
 • Başka bir AB ülkesinde ( örnegin Italya, Fransa vs)  oturma izniniz var ve Almanya'da yaşamak ve çalışmak istiyorsunuz.
 • AB vatandaşı olan ve Almanya'da yaşayan akrabalarınizin yaninda yasamak  istiyorsaniz.

2. Almanya'dan oturma izni i<in ba şvurusu

Zaten Almanya'da yaşıyorsunuz ve

 • Oturma izninizi uzatmak istiyorsunuz , ancak bununla ilgili sorun yaşiyorsunuz
 • Eşinizden ayrıldınız ve oturumuzu uzatmakta sorun yasiyorsunuz
 • Üniversite Eğitiminizi / meslek eğitiminizi iptal ettiniz ve oturma izninizi uzatmak istiyorsunuz
 • İşvereninizi ve oturma iznini değiştirmek istiyorsanız

3. Süresiz Oturum

 • Süresiz oturum  almaniz icin sizin avukatliginizi yapabiliriz
  • Süresiz oturum almandan önce size }artlari ve istisnalari nedir diye aciklama yapabiliriz .
  • §9 AufenthG Niederlassungserlaubnis ve §9a AufenthG Daueraufenthaltserlaubnis arasinda fark nedir ve hangisi sizin icin daha iyidir ?
 • Alman vatandasligini ge<mek
  • Size ]artlarini ve istisnalarini aciklayabiliriz ve sizin bu konuda avukatliginizi yapabiliriz .
  • Kendi vatandasliginizdan cikmadan nasil Alman vatandasligina gecebilirsiniz .